Profil

Faglærer, instruktør, teamtur-arrangør og mekaniker/konstruktør.

Arbejder med udvikling af nye kurser og i samarbejde med virksomheder konstruerer et
uddannelsesforløb, for derefter og gennemføre kurserne. Er tilknyttet interesseorganisation som rådgiver og underviser.

Uddannet Faglærer ved SEL og CVU.
Jeg er certificeret rådgiver og har god erfaring i, at undervise mennesker som er langt fra
arbejdsmarkedet.

Jeg underviser og arrangerer teamture for forskellige grupper.
Er nytænkende i, at lave anderledes undervisning hvor der kan tages utraditionelle redskaber og materialer i brug, for at deltagerne skal få en aktiv undervisning, hvor de selv skaber resultater og ser mulighederne i sig selv, samt have et netværk til og støtte op.

Jeg har erfaring med arbejde bredt indenfor gruppen 13-18 årige, og er kontaktperson for unge med problemer.
Samtidig har jeg erfaring i arbejde med personer af anden etnisk baggrund. Arbejdet bestod i, at
give deltagerne et hverdagssprog, arbejdssprog på dansk og et arbejde.

Har erfaring med at få de enkelte deltager til og se deres muligheder i et samfund i
udvikling, det er aldrig for sent!

Jeg er uddannet fitness- og spinninginstruktør.
Og har erfaring i og arrangere ture, events, stormøder og skole/forældre møder.
Jeg har arbejdet som Landbrugsmaskinmontør i 12 år og er uddannet landbrugsmaskinmekaniker.
Har i 25 år været aktiv i hjemmeværnet, hvor jeg har bestridt hver op til næstkommanderende
i et kompagni, og er samtidig uddannet instruktær og uddannelsesplanlægger ved
Forsvaret.