Undervisning

Undervisning i IT, Landbrugsteknik, Transport området, Hydraulik/el og
grundlæggende diagramlæsning. Nye og godkendte kurser.

Rådgivning/undervisning og holdningsdannende diskussioner, sammen med mennesker
der er langt væk fra arbejdsmarkedet.

Kontaktperson og holdningsdannende rådgiver. Samtaler med unge mennesker der
ikke ved hvad tiden skal gå med. Skal vi gøre noget sammen, med udgangspunkt
i dit behov for venner/samfundet?

Er nytænkende i at lave anderledes undervisning, hvor der kan tages
utraditionelle redskaber og materialer i brug.

Undervisningen kan foregå i dagtimerne, aften og på skiftehold.