Team tur

Hvad kunne du tænke dig at få klarlagt? Spørg!

Planlægning og afholdelse af ture fra dag-til ugeture i udlandet.
Udfordringerne er personlig- og team afhængig.
Et eksempel:
En anderledes og udfordrende dag hvor det ikke er den stærkeste eller den mest intelligente der
overlever, men den der reagere bedst på forandring. En oplevelsestur hvor der er plads til alle!
Nøgleord: Fysisk udfordring, udholdenhed, primitiv madlavning, teamwork, fællesskab, ansvar.
I vælger hvilken dag I vil have en outdoor oplevelsestur resten ordner vi.

Outdoor oplevelsestur:
kl.  8.30  Mødetid  i nærmiljøet, angives nærmere.
kl.  8.40  Instruktion om dagens program opdeling i teams.
kl.  9.00  Start og afgang.
kl. 15.00  Slut og afrunding på dagen.

Eksempler på udfordringer:
Et fiskenet med 10 eller flere gennemgange skal passeres, deltagerne vælger hvilken maske de vil igennem og kun en deltager pr. maske, der må ikke røres ved nettet.
Hvis en rører skal hele teamet starte forfra. Der følges en nøje beskrevet rute på 1.5 Km.
På turen er der er lagt objekter ud, der ikke er hører til i miljøet og teamet notere
disse for at få løsningen (et ord eller et tema).
Forhindringsbane med armgang og kravl.
Samlet madlavning på tranke eller over bål, har teamet fået det hele med til
madlavningen ved start eller ?!